Författare: Sofia

2018-03-19 / / Schack
2017-05-01 / / Brädspel

Även om spelkulturen ofta lyfts fram som kraftigt mansdominerad så visar en undersökning som Sverok gjort…