Tjejer och spel

Även om spelkulturen ofta lyfts fram som kraftigt mansdominerad så visar en undersökning som Sverok gjort att kvinnor har minst lika stort intresse för spel som män, om inte större! Förra året gjordes en SIFO-undersökning där 1000 personer tillfrågades om spel och synen på spel och resultatet visar att störst intresse för bräd- och kortspel i Sverige finns hos kvinnor i åldern 30 – 49 år. Den felaktiga bilden av att kvinnor och tjejer inte spelar lika mycket som män / killar handlar helt enkelt om att män och kvinnor spelar på olika plattformar. Digitala spel är den spelform som får i särklass mest utrymme i media och där är män / killar överrepresenterade vilket förmodligen bidrar till den felaktiga bilden av kvinnors spelande.

sifo undersökning sverige spelar

I undersökningen Ungar & medier 2015 fastställer statens medieråd att hela 90% av pojkar mellan 13 – 16 år spelar datorspel/tv-spel medan siffror för flickor i samma ålder är 55%. Vidare visar undersökningen att det skiljer sig åt vilka typer av spel som pojkar respektive flickor spelar. Bland pojkar är spel som League of Legends och Counter-Strike mest populära medan spelen The Sims och Minecraft är mer populära bland flickorna. Spelutvecklingsbranschen är också väldigt mansdominerad och endast 10-15% av spelutvecklarna är tjejer. Det görs dock ansträngningar för att locka fler tjejer att söka till spelutbildningar men vägen till jämställdhet inom branschen är lång!

Söker man på spel för tjejer idag handlar det nästan uteslutande om mode, smink eller vackra prinsessor dvs utseendecentrerade spel. Det gäller även spel riktade mot yngre tjejer vilket är väldigt olyckligt då spelbranschen på så sätt också bidrar till att cementera förlegade könsroller. Det finns dock exempel på spel som lyckas vara mer neutralt intriktade som då också lockar tjejer såväl som killar vilket Candy Crush är ett väldigt bra exempel på. Farming-spel som Harvest Moon, Hay Day och Stardew Valley är också väldigt populära hos både killar och tjejer vilket tyder på att utvecklarna har lyckats fokusera på spelmekaniker som attraherar många oavsett kön.

stardew valley

Problematiken med att vårt samhälle är uppbyggt av patriarkala strukturer och utifrån manliga perspektiv är ju inte på något sätt begränsad till spelvärlden utan något som går att hitta överallt. I spelbranschen verkar det ta sig uttryck i form av att utbudet av produkter som är anpassade för tjejer är väldigt begränsat medan det finns många anpassade produkter för killar. Så även om det självfallet finns tjejer som ändå uppskattar spel som annars är mer populära bland killar, så kanske det är så att killar utvecklar fler spel anpassade till killar än tjejer? Om så är fallet, vilket vi övertygade om, kan vi förhoppningsvis se fram mot en mer nyanserad bild av vilka speltyper som utvecklas i takt med att antalet kvinnliga spelutvecklare ökar. Vi följer den utvecklingen med spänning och om du kan komma på fler bra exempel på spel som är lika väl anpassade till tjejer som till killar får du gärna höra av dig!

 

Uppdatering 2017-05-23

Spelföreningen MEGA i Malmö startar med spelkvällar för endast tjejer. Även om det finns flera tjejer i föreningen så är en kraftig majoritet fortfarande killar och med tjejkvällarna hoppas MEGA att man ska kunna locka fler tjejer att bli medlemmar. Om du tycker det här låter intressant kan du lyssna på Sveriges Radios reportage om intiativet nedan.

Sofia Skrivet av: